Här kan du administrera medlemmar uppdelat under följande rubriker:

Skapa ny medlem

Du kan lägga till en medlem i kåren genom att klicka på Skapa ny medlem i det vita fältet ovanför alla underflikar.

Ange informationen i formuläret som sedan visas. Information som är obligatorisk att fylla i är markerad med en röd asterisk (*). Personnummer måste anges med tolv siffror (ÅÅÅÅ-MM-DD-nnnn). När du fyllt i personnumret kontrolleras att detta inte används av någon i systemet som har ett aktivt medlemskap. Om så skulle vara fallet, måste du vända dig till Scouternas kansli. Skicka ett e-postmeddelande med det medlemsnummer som kommer upp samt namn till scoutnet@scouterna.se så lägger kansliet in medlemmen i din kår.

Tidigare medlemmar som för närvarande inte har något aktivt medlemskap kan kåren däremot återregistrera själva. Skriv bara in dem på nytt, som ni skulle gjort med en ny medlem. Hen behåller sitt tidigare medlemsnummer och övrig information såsom utbildningar, utmärkelser, fakturahistorik, m.m.

Välj vilken medlemsstatus den nyregistrerade personen ska ha. Alternativen är:

  • ”Godkänn i din kår” – personen blir direkt godkänd medlem i kåren
  • ”Sätt i väntelista” – personen placeras i kårens väntelista
  • ”Väntar på godkännande” – personen har möjlighet att ”prova på” scouting utan att bli fakturerad.

Om du vill registrera fler medlemmar på en gång trycker du på Spara och lägg till ny så får du fram ett nytt tomt formulär. Detta upprepar du tills du registrerat alla medlemmar.

När du registrerat färdigt trycker du på knappen Spara. Om du endast registrerat en medlem kommer du att hamna på den nya medlemmens sida, om du registrerat fler medlemmar hamnar du på sidan Medlemmar där alla kårens medlemmar visas.

Om du väljer att direkt godkänna personen som medlem i kåren måste du även ange en medlemsavgift om kåren har flera avgifter. En person som registrerats med status ”Väntar på godkännande” blir medlem först när du godkänner personen som medlem i kåren. Detta gör du genom att gå till underfliken Medlemmar/Medlemmar som inte godkänts. Där under rubriken Medlemmar som väntar på godkännande hittar du alla som har medlemsstatus Väntar på godkännande.
Du godkänner här personen som medlem i kåren genom att klicka på en av ikonerna till höger. Du kan nu välja att godkänna medlemskap, avslå medlemskap och lägga medlem i väntelista. Om du väljer att godkänna medlemskapet får du möjlighet att ange vilken medlemsavgift medlemmen skall ha samt välja om ett e-postmeddelande ska
skickas till den nya medlemmen. Skriv in den text du vill ha i e-postmeddelandet och klicka på Godkänn.

Alla medlemmar

Listar kårens samtliga medlemmar. Du kan även välja att få listan i Excel eller CSV (Comma Seperated Values). CSV är till för dem som vill överföra datan till ett annat system. För att se vilka medlemmar som har betalat sin medlemsavgift eller inte, hänvisar vi till denna Excelfil. Här kan du även redigera de avdelningar som medlemmarna tillhör. Om du vill redigera medlemmars roller eller medlemsinformation kan du göra det härifrån. Klicka på ikonen Tabell med penna för att redigera medlemskap/roll eller för att redigera medlemsinformation. För mer information om detta se Mina sidor.

Medlemmar som inte godkänts

Här visas alla medlemmar som ännu inte fått sitt medlemskap godkänt i kåren. Medlemmarna syns i tre listor:

  • Medlemmar i väntelista: De personer som väntar på att få bli medlemmar. Finns som en excellista som man kan ladda ner.
  • Medlemmar som väntar på att avregistreras: Om en medlem hör av sig till Scouternas kansli och vill säga upp sitt medlemskap lägger kansliet medlemmen i denna lista. Medlemen får då inte fler fakturor eller påminnelser. Det är sedan upp till kåren att ta bort medlemmen från kåren eller lägga tillbaka medlemmen som medlem.
  • Medlemmar som väntar på att bli godkända: När rikskansliet hjälper till att lägga in en medlem hamnar medlemmen i denna lista. Du väljer att godkänna eller avslå ansökan om att bli medlem med hjälp av ikonerna till höger om varje person. Gör du inget ligger medlemmen kvar i denna lista, och är ännu inte medlem i kåren.

Hantera medlemmar

Denna sida är till för redigera flera medlemmar i kåren samtidigt, som att flytta medlemmar mellan avdelningar och patruller samt uppdatera medlemsavgifter.

Markera vilken eller vilka medlemmar som du vill hantera i rutan till höger. Välj sedan med vilken funktion du vill hantera medlemmarna du valt i rutan längst ner på sidan.

Du kan välja vilka rubriker som ska finnas med i listan samt sortera listan genom att klicka på rubrikerna.

Avregistrera medlemmar

För att avregistrera en medlem ur kåren markerar du den medlem du vill ta bort, genom att kryssa i rutan precis framför medlemssymbolen, därefter väljer du alternativet Upphäv medlemskap i rullistan längst ned. Sedan kryssar du i rutan Ja, jag är säker och klickar på spara.