En beskrivande film kan hittas här.

Avgifter

Under fliken Avgifter kan du redigera vilka avgifter som kårens medlemmar skall faktureras centralt, detta gäller dock endast för metod 2 och 3. Sidan är uppdelad i två delar.

Den översta delen har kårens val av metod förinställt – metod 1, 2 eller 3.

Mer information om olika metoder hittas här.


Metod kan endast ändras av Scouternas kansli, vill kåren ändra metod måste en blankett skickas in till kansliet. Blanketten finns på scoutservice.se. I den undre delen kan du skriva in vilka eller vilken terminsavgift din kår skall ha om du har valt metod 2 eller 3. Här visas vilken avgift till riksorganisation, eventuell samverkansorganisation och distrikt som gäller för din kår. Totalsumman på fakturan visas under beräknad summa när du angett en kåravgift.

Ni kan även sätta medlemsavgifter automatiskt baserat på olika faktorer. Läs mer om det här.


Utbetalningar

När Scouterna har tagit emot en betalning och läst in denna i Scoutnet kommer betalningen att synas här. Scouterna kommer sedan att göra utbetalningar till scoutkåren och distrikten kontinuerligt under terminen. När riksorganisationen har gjort en utbetalning syns även det här.

Subventionering visar om kåren har rabatterat medlemsavgifter eller lagt in en negativ kåravgift på vissa medlemmar. Denna summa dras från utbetalningen till kåren.

Summa att erhålla från förbundet visar totala summan som kåren kommer att få, denna siffra kommer att öka desto fler medlemmar som betalar in sin medlemsavgift.

Utbetalning från Scouterna visas när rikskansliet har gjort en utbetalning till kåren. Då syns datum för utbetalningen samt den summa som betalats ut i grönt till höger. OCR-numret är det nummer som kåren kommer att se på utbetalningen på sitt konto. Detta för att se vad utbetalningen avser. Ibland gör vi utbetalningar från tidigare terminer så hittar du inte utbetalningen på innevarande termin så kolla gärna tillbaka framför allt på föregående termin om du hittar den där.


Fakturatext

Här kan kåren välja att skriva in ett eget meddelande på medlemsfakturan som skickas ut centralt. Om du väljer att inte ange någon text, så kommer inget meddelande att gå ut till era medlemmar från er kår. Scouternas text på fakturan kommer alltid med, oavsett om kåren anger text här eller inte. För att lägga till en text klicka på Tabell med penna till höger, ange din text och klicka spara. Glöm inte att uppdatera texten varje termin!