Under fliken Rapporter finns tre olika rapporter. Det finns två listor som innehåller information om medlemmarna så som det ser ut när du laddar ner listan.

Det finns även årsrapporter som innehåller alla betalande under respektive år. Varje medlem står två gånger om man betalt avgiften för både vår och höst. I Excel kan man enkelt få fram antalet unika medlemmar under respektive år genom att ta bort dubbletter i listan avseende medlemsnummer. På så sätt ser man hur många som har betalat sin medlemsavgift och därmed bekräftat sitt medlemskap per år. I listan finns även avgiftsbefriade medlemmar med.

Önskar man en medlemslista per ett specifikt datum, t.ex. 31/12 året innan, kan man vända sig till rikskansliet som varje månad sparar en medlemslista. Skicka ett e-postmeddelande till scoutnet@scouterna.se och meddela vilken kår eller vilket distrikt det gäller samt vilket datum.