Huvudfliken Arrangemang innehåller alla arrangemang. I dagsläget så är arrangemang "smyglanserat" för scoutkårer och scoutdistrikt och vi lämnar begränsad support på funktionen.