Medlemslista kår

Under fliken Rapportcenter kan du enkelt se vilka av kårens medlemmar som betalat medlemsavgift. Det gör du genom att klicka på Medlemslista kår. Den information du får fram visas både i Scoutnet och finns i excelfilen som ligger längst ner till vänster i den första rutan. Du kan ladda ner samma lista från underfliken Rapporter
kårens sida.