Behörigheter redigeras via länk på medlemmens sida, eller via kårens sida. Se tillvägagångssätt på Redigera medlemskap.

Tilldela och redigera behörighet

Alla medlemmar kan logga in i medlemsregistret. Alla medlemmar utan någon funktion (roll) tilldelas automatiskt en grundbehörighet som tillåter dem att se och redigera sin egen information på Min sida. De kan även se kårens adress på kårens sida.

Om en medlem t.ex. har funktionen kårordförande har denna automatiskt fått vissa behörigheter i medlemsregistret och kan därmed göra och se mer än en vanlig medlem.


Behörigheter fördelade på funktioner/roller

Det finns ett antal roller som är tilldelade viss behörighet i Scoutnet.


Ändra uppgifter

Kårordförande och medlemsregistrerare kan se all information om kåren och dess medlemmar. De kan även ändra uppgifter.

Vice kårordförande och kårkassör kan också ändra uppgifter men ser inte allt. Köansvarig och nyanmälningar kan lägga till nya medlemmar.


Se information

Kårpostmottagare, kårsekreterare, revisor, revisor suppleant, styrelseledamot, styrelsesuppleant och valberedning kan se information men inte ändra något.


Statsbidrag

Förutom kårordförande och medlemsregistrerare kan rollen bidragsombund registrera kårens statsbidragsansökan.