Kårordförande

 • Redigera information om kår
 • Redigera patruller
 • Hantera primärt avdelningsmedlemskap
 • Hantera roller
 • Se och hantera kår-, avdelning-, patrullnivå
 • Se och hantera Ekonomi
 • Se och hantera medlemmar
 • Avregistrera medlemmar
 • Se extra och privilegierad användarinfo
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Se och skapa ”Fördefinierade listor” e-postlistor
 • Visa och hantera Utbildningar
 • Visa och hantera Utmärkelser
 • Visa Rapporter
 • Visa och hantera Statsbidragsapplikation

Kårsekreterare

 • Se medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Se och skapa ”Fördefinierade listor” e-postlistor
 • Visa Rapporter

Styrelseledamot

 • Se medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Visa Rapporter

Styrelsesuppleant

 • Se medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Visa Rapporter

Vice Kårordförande

 • Redigera information om kår
 • Redigera patruller
 • Se och hantera kår-, avdelning-, patrullnivå
 • Se Ekonomi
 • Se och hantera medlemmar
 • Avregistrera medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Se och skapa ”Fördefinierade listor” e-postlistor
 • Visa och hantera Utbildningar
 • Visa och hantera Utmärkelser
 • Visa Rapporter