Kårfunktionärer


Anställd scoutkåren

 • Redigera information om kår
 • Redigera patruller
 • Hantera roller
 • Se och hantera kår-, avdelning-, patrullnivå
 • Se och hantera Ekonomi
 • Se och hantera medlemmar
 • Avregistrera medlemmar
 • Se extra och privilegierad användarinfo
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Se och skapa ”Fördefinierade listor” e-postlistor
 • Visa och hantera Utbildningar
 • Visa och hantera Utmärkelser
 • Visa Rapporter
 • Skapa Projekt

Bidragsombud

 • Se medlemmar
 • Se extra och privilegierad användarinfo
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Se och skapa ”Fördefinierade listor” e-postlistor
 • Visa Rapporter
 • Visa och hantera Statsbidragsapplikation

Kårkassör

 • Redigera information om kår
 • Se och hantera Ekonomi
 • Se och hantera medlemmar
 • Se extra och privilegierad användarinfo
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Visa Rapporter
 • Visa och hantera Statsbidragsapplikation

Kårpostmottagare

 • Se medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor

Kårutbildare

 • Redigera information om kår
 • Se och hantera medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Visa och hantera Utbildningar
 • Visa och hantera Utmärkelser
 • Visa Rapporter
 • Skapa Projekt

Köansvarig

 • Se och hantera medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Visa Rapporter

Medlemsregistrerare

 • Redigera information om kår, avdelning och patrull
 • Redigera patruller
 • Hantera primärt avdelningsmedlemskap
 • Hantera roller
 • Se och hantera kår-, avdelning-, patrullnivå
 • Se och hantera Ekonomi
 • Se och hantera medlemmar
 • Avregistrera medlemmar
 • Se extra och privilegierad användarinfo
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Se och skapa ”Fördefinierade listor” e-postlistor
 • Visa och hantera Utbildningar
 • Visa och hantera Utmärkelser
 • Visa Rapporter
 • Visa och hantera Statsbidragsapplikation
 • Skapa Projekt

Nyanmälningar

 • Se och hantera medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Visa Rapporter

Revisor

 • Se Ekonomi
 • Se medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Visa Rapporter

Revisorssuppleant

 • Se Ekonomi
 • Se medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Visa Rapporter

Valberedning

 • Se medlemmar
 • Hantera ”Egna Listor” e-postlistor
 • Visa Rapporter


IT-ansvarig

 • Skapa och se publika e-postlistor
 • Skapa och se egna e-postlistor
 • Se enheter under kår
 • Visa och hantera API-nycklar som används av kår
 • Visa och hantera API-nycklar som används av kårens arrangemang