1. Gå till din startsida.
  2. Tryck nu på ”profil”.
  3. Tryck på den gulaktiga knappen med texten ”Alternativ” uppe till höger och sedan på ”Ändra medlemsuppgifter” för att komma in i editeringsvyn.
  4. Du kan här byta bland annat din e-postadress som e-postutskick används för samt som användarnamn till Scoutnet. Du kan också uppdatera kontaktinformationen för dig själv och dina anhöriga.