Guider för ledare

Här kan du hitta kortfattad information om hur du använder de funktioner i vårt medlemsregister som brukar användas mest. Alla funktioner i Scoutnet är anpassade för vilka roller man har och alla funktioner är därmed antagligen inte synliga för dig i scoutnet. Till exempel kan den ansvarige ledaren på en avdelning ändra medlemsuppgifter på dennes scouter medans de övriga ledarna endast kan se en del uppgifter.

Ändra dina medlemsuppgifter
Gå till din startsida. Tryck nu på ”profil”. Tryck på den gulaktiga knappen med texten ”Alternativ” uppe till höger och sedan på ”Ändra medlemsuppgifter...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:03 E.M.
Avdelningslista
Tryck på ditt kårnamn under texten ”Godkända medlemskap”. Tryck på ditt avdelningsnamn. Du kan nu hitta bland annat alla avdelningsledare och scouter på ...
Mån, 21 aug., 2023 vid 10:40 F.M.
Lägga till ny scout på avdelningen
Du måste då kontakta din medlemsregistrerare som kan fixa det åt dig.
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:03 E.M.
Se information om en scout
Du kan som ledare endast se information om dina egna scouter som standard. Om du är Ansvarig ledare för en avdelning kan du ändra uppgifter på dina scouter....
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:04 E.M.
Ta bort scout från avdelningen
Du måste då kontakta din medlemsregistrerare som kan fixa det åt dig.
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:04 E.M.