Du måste då kontakta din medlemsregistrerare som kan fixa det åt dig.