Ibland stöter vi på fall där medlemmarna har skyddad identitet. Dessa fall handlar nästan uteslutande om att adressen är skyddad via s.k. förmedlingsuppdrag hos Skatteverket. I dessa fall ska medlemmen skrivas in i Scoutnet med faktureringsadress till Skatteverkets förmedlingsuppdrag. Se bild nedan.

För att detta ska gälla måste medlemmen vara registrerad hos Skatteverket med sekretessbelagd adress.

Notera att komplett personnummer ska anges som c/o-adress.