1. Sök efter personen i sökrutan uppe till höger.
  2. Under rubriken ”Roller i”, tryck på tabell med penna längst till höger om aktuell roll.
  3. Om du ska ta bort en avdelningsfunktion visas en ruta som bilden nedan med rubriken ”Avdelningsfunktioner”. Om du ska ta bort en kårfunktionärsroll ska du ändra i en liknande ruta som heter ”Kårfunktionärer” i stället.
  4. Markera den funktionen som du vill ta bort och som visas under ”Nuvarande funktioner”. I detta exempel är det Avdelningsledare som ska markeras.
  5. Tryck på högerpilen mellan de båda rutorna för att ta bort funktionen.
  6. Tryck på ”Spara funktioner”.


En beskrivande film kan hittas här.