1. Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”.
  2. Tryck på ”Ekonomi”.
  3. Tryck på ”Avgifter”.
  4. Du kan på denna sidan uppdatera den Lokala avgiften (den avgift som går till kåren). Den avgift som kommer faktureras era scouter är den beräknade summan. Du kan ha upp till 10 stycken olika ”lokala avgifter”. Den avgift som är er vanligaste för nya medlemmar bör ni sätta som ”Lokal avgift A” för att slippa ändra vid nyregistreringar.
  5. Du kan lägga till en ny medlemsavgift i rutan och sedan trycka på ”Spara ändringar”
  6. Om du vill ändra en medlemsavgift trycker ni på tabellen med pennan och sedan på ”Spara ändringar”.