1. Tryck på ”Rapportcenter” i toppmenyn.
  2. Tryck på ”Medlemslista kår”.
  3. Välj sedan din kår och den terminen du vill se.
  4. Tryck på ”Skapa rapport”.
  5. Du kan nu i kolumnen längst till höger enkelt se vilka som betalat sin medlemsavgift med hjälp färgkodningen.
  6. Om du vill ladda ner en Excel-fil trycker du på . Du kan också ladda ner en csv-fil .