Om du vill se en avdelningslista, se för Ledare/Avdelningslista.

Om du vill se en kårlista, se nedan.

  1. Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”.
  2. Om du vill se en aktuell medlemslista kan den hittas under ”Medlemmar”, där du också kan ladda ner en lista om du trycker på eller .
  3. Om du vill se ladda ner mer specifika listor kan du hittas under ”Rapporter”, där du bland annat kan ladda ner en lista på fjolårets medlemmar.