1. Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”.
  2. Tryck på ”Ekonomi”.
  3. Tryck på ”Fakturering”.
  4. Du kan på denna sidan uppdatera fakturatexten för den vanliga/ordinarie fakturan och för påminnelsefaktura.
  5. Om du vill ändra en fakturatext trycker du på tabellen med pennan   bredvid aktuell fakturatyp och fyller sedan i den texten du önskar i och sedan på ”Spara”. Bilderna nedan visar hur det ser ut på fakturan beroende var du skriver in texten.