E-postlistor kan hittas under kårnamn/Kommunikation/Maillistor.

Information om hur e-postlistorna fungerar kan hittas i manualen.