När du loggar in i systemet hamnar du på din egna startsida. Denna sida är tänkt som en översiktssida där du ska kunna hitta den viktigaste informationen från dina profilsidor. 


De olika fälten på startsidan


Viktiga meddelanden

Här kommer viktiga meddelanden för dig att visas, exempelvis ifall du har fakturor som är obetalda.

Kommande projekt
I dagsläget är inte aktivitetsmodulen fullt införd men när den väl är det så kommer de arrangemang som är möjliga för dig att anmäla dig till att visas här

Användbara genvägar
Här har vi samlat några genvägar till olika sidor under Min profil.

Mina genvägar
Här kan du själv lägga in genvägar till olika sidor som du besöker ofta. Genvägarna hittar du också under fliken Genväg i övre högra hörnet.

Godkända medlemskap
Här visas de olika kårer eller distrikt som du har medlemskap eller roller i. Har du flera medlemskap är förstakåren markerad med en gul asterisk (stjärna). Ni som har roller där ni har möjlighet att redigera era egna medlemskap hittar länken att göra detta under knappen Alternativ. Läs mer om detta under stycket Godkända medlemskap.