Vi vill bli fler.

Bästa sättet är att be intresserade anmäla sig och placera dem i kö i Scoutnet för att invänta antingen att de får rätt ålder eller att det blir plats på en avdelning.

Färdigt formulär

I Scoutnet finns ett färdigt formulär som aktiveras under fliken Webbkoppling på kårens sida. Det implementeras i valfri miljö som en iFrame eller som en separat länk som öppnas i ny flik. Alla inställningar som t.ex. texter, aviseringar och css-stilar görs i Scoutnet.

Enkelt att införa

Detta är en synnerligen enkelt användbar e-tjänst som kan avlasta kåren betungande registreringsarbete och hantera nya medlemmar mer professionellt. En normalstor scoutkår rekryterar ca 20 nya scouter varje år, dessa kan nu registrera sig själva i Scoutnet i god tid för att styrelsen och medlemsregistraren ska kunna planera avdelningarna.

Rekrytera ledare

Många scoutkårer tillämpar förtur för ledares barn och det går att anmäla ”Ledarintresse” i samband med anmälan.

Gör så här i Scoutnet

  1. Gå till kårens sida för Webbkopplingar i Scoutnet. Det krävs Web, IT eller KO behörighet.
  2. Fyll i önskad text och inställningar.
  3. Klistra in nedan kod för styling i fältet ”Inline css”
@import url('http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald');
h1  { font-family: Oswald; } 
.question_list h2 { font-family: Oswald; } 
body.frameless {font-family: Arial;}
.question_list .question_section {border: none;}


Gör så här på din hemsida


  1. Välj att redigera önskad sida i text-läge.
  2. Formulär för Intresseanmälan
  3. Skriv en lämplig text som kort beskriver processen med kö i er kår.
  4. Klistra in nedanstående kod där du vill ha formuläret på sidan
<iframe src=
"http://www.scoutnet.se/register/in/group/xyz/styles/active" 
width="450" height="1600"></iframe>

  1. Byt ut xyz mot KårId i Scoutnet, hela urlen syns på inställningssidan för intresseanmälningsformuläret.
  2. Tryck på ”Spara/Uppdatera”