Använder du en egen WordPress-installation för din scoutkårs webbsida?
Vill du ha aktuella kontaktuppgifter på hemsidan?
Använd våra plugins och visa data direkt från Scoutnet!

Widgets med bra information

Ett paket med widgets till WordPress som låter dig visa information från Scoutnet direkt på kårens webbsida. Lägg mindre tid på innehållsadministration med automatiskt uppdaterade uppgifter ur medlemsregistret!

Följande widgets, som hämtar aktuell information dynamiskt i Scoutnet, är tillgängliga :

 • Antal medlemmar i kåren just nu
 • Antal medlemmar, utökad med mer detaljer
 • Dagens födelsedagsbarn (Förnamn och avdelning)
 • Antal ledare som gått kursen Trygga Möten (använder API för e-postlista i Scoutnet)
 • Ledare på avdelning (visar ledare för den avdelning på vars sida widgeten visas)
 • Antal scouter på avdelning (på vars sida widgeten visas).


Vad krävs?

För att kunna använda pluginen krävs att du har en WordPress-webbsida med möjlighet att installera egna plugins (vilket innebär att widgetarna inte är kompatibla med Scouternas kårwebbplattform).Vissa widgets kräver att du har tillägget Dynamic Widgets eller något motsvarande installerat.

Du behöver också tillgång till API-nycklar från Scoutnet.

Installation

Du hittar installationsfiler och instruktioner på Github. Pluginen installeras enligt instruktion från WordPress, antingen via ftp eller genom att ladda upp ett ziparkiv via administrationsgränssnittet.


Kortkoder med data från Scoutnet

Om de färdiga widgetarna inte passar eller är tillräckliga finns det möjlighet att med hjälp av kortkoder i WP hämta data från Scoutnet och placera i valfri artikel och sida.

Vad är kortkoder?

För att slippa skriva och uppdatera namn på styrelseledamöter och för att visa både besökare och ledare medlemsstatistik på dina sidor i WordPress (tyvärr inte för Scouternas gemensamma multisite) kan du installera denna plugin för kortkoder. Det finns dels en färdig uppsättning kortkoder (se lista nedan) dels möjlighet att med hjälp av Scoutnets anpassade e-postlistor och det API varje sådan har skapa helt egna funktioner. I den löpande texten skriver du kortkoden, t.ex. [scoutnet styrelse=true],  som sedan ersätts med data från Scoutnet när sidan visas.

Dynamisk medlemsdata på hemsidan

Exempel på färdiga kortkoder:

 • Antal medlemmar (just nu)
 • Antal medlemmar per årskull, med staplar
 • Antal i väntelista (kö).
 • Intresseanmälningsformulär. Se även intresseanmälningsformulär.
 • Intresseanmälningsformulär (alternativ lösning)
 • Födelsedag idag
 • Styrelselista

Exempel på egna kortkoder (kräver konfiguration av e-postlistor i Scoutnet)

 • Lista på ledare som har gått Trygga Möten
 • Lista på ledare som fått förtjänstmärke
 • Lista på funktionärer
 • Nästan vad du vill!

Installation

Du hittar installationsfiler och instruktioner på Github. Pluginen installeras enligt instruktion från WordPress, antingen via ftp eller genom att ladda upp ett ziparkiv via administrationsgränssnittet.