Under nästkommande år (2021) så kommer vi att lansera en uppdaterad version av bliscout.nu-kartan.

Informationen kommer att hämtas direkt ifrån Scoutnet. Därför är det bra att redan nu uppdatera era uppgifter.

För att uppdatera uppgifterna så går du in på din kårprofil. Där ska du sedan redigera eller lägga till scoutlokalens adres.

För att redigera en befintlig post så trycker du på symbolen för att redigera denna adress. För att lägga till en ny lokal så trycker du på Alternativ och väljer Lägg till en ny adress. Sen väljer du Scoutlokens adress under Typ.

Fyll i lokalens namn adress. Välj kontaktperson (köansvarig eller annan som kan svara på medlemsfrågor) om ni inte vill använda medlemmens egen e-postadress så kan ni välja en annan under E-post.

På adressinfo så beskriver ni den aktuella lokalen (det är speciellt bra för de kårer som finns på flera ställen) och under Kårbeskrivning så gör ni en kort beskrivning av er kår.

Till sist så väljer ni plats för lokalen på kartan.