Vi har lanserat nya scouterna.se och med den en ny hitta scoutkårkarta.

Informationen kommer att hämtas direkt ifrån Scoutnet. 

För att uppdatera uppgifterna så går du in på din kårprofil. Där ska du sedan redigera eller lägga till scoutlokalens adress.

För att redigera en befintlig post så trycker du på symbolen för att redigera denna adress. För att lägga till en ny lokal så trycker du på Alternativ och väljer Lägg till en ny adress. Sen väljer du Scoutlokens adress under Typ.

Fyll i lokalens namn adress. Välj kontaktperson (köansvarig eller annan som kan svara på medlemsfrågor) om ni inte vill använda medlemmens egen e-postadress så kan ni välja en annan under E-post.

På adressinfo så beskriver ni den aktuella lokalens verksamhet (det är speciellt bra för de kårer som finns på flera ställen) t ex här träffas spårarna och under Kårbeskrivning så gör ni en kort beskrivning av er kår.

Till sist så väljer ni plats för lokalen på kartan.


Har er scoutkår sektioner?

Om er kår är uppdelad i sektioner med mer eller mindre självständig verksamhet så kan ni på varje adress fylla i ett sektionsnamn som ni sedan väljer ska vara det som visas på kartan (se bild 2 längre ner).