Om en medlem inte ska vara medlem just nu men vill bli det i framtiden så kan ni flytta tillbaka medlemmen till väntelistan. Det kan handla om ni har registrerat någon för tidigt eller en medlem vill ha en paus.


Inne på medlemsprofilen så går man ner till den grå Alternativknappen som är till höger om kårnamnet.
Där väljer man sen Flytta till väntelista.
Medlemmen blir då avregistrerad och eventuell obetald medlemsavgift blir krediterad.
Sen hamnar medlemmen i listan Medlemmar i väntelista.