Här finns även ett underlag för att ta fram röstlängd till distriktsstämmor.

Rapporten bygger på antalet bekräftade (betalande) medlemmar per den 31/12 föregående år.