Distriktsstämmor

Underlag för ombud till distriktsstämmor
Här finns även ett underlag för att ta fram röstlängd till distriktsstämmor. Rapporten bygger på antalet bekräftade (betalande) medlemmar per den 31/12 för...
Fre, 26 feb., 2021 at 1:39 PM