Som del av den svenska kontingenten har du en reseförsäkring som omfattar bland annat sjuk- och olycksfall, stöld, reseavbrott och förseningar. Denna försäkring täcker även riskfyllda aktiviteter.


För deltagare, ledare, CMT och IST med kontingentresa börjar reseförsäkringen att gälla från det att arrangemanget börjar, dvs vid ankomst till avreseflygplatsen och den upphör vid ankomst åter på flygplats vid hemkomst. 


För IST utan kontingentresa börjar försäkringen att gälla vid anslutande till kontingenten i samband med IST-samlingen i Wonkwang innan lägret och upphör när du kliver på bussen efter lägervistelsen. 


Alla deltagare ska ha med utskrivet försäkringskort, se FAQ Vilka försäkringspapper behöver jag ha med?