Kostnaden beror på hur du vill delta, men här är en sammanställning av de olika avgifterna:


Deltagare (14 - 17 år)

35 600 kr (inklusive 2 förträffar i Sverige med din avdelning, resa till och från Sydkorea, rundresa i Sydkorea, deltagaravgiften i lägret, profilpaket, samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen.


Avdelningsledare

25 600 kr (inklusive 2 förträffar för avdelningsledare och 2 förträffar med din avdelning, resa till och från Sydkorea, rundresa i Sydkorea, deltagaravgiften i lägret, profilpaket, samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen.)


IST

Det finns 2 alternativ för dig som vill åka som IST.


14 500 kr - då ingår lägret och förträff, kost och logi under lägret, sjuk- och olycksfallsförsäkring under lägret, profilpaket, en förträff i Sverige, en samling i Sydkorea, samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen. 


33.000 kr - då ingår, utöver läger och förträff, även flygresan och rundresa i Korea (möjlighet för alla upp till 26 år). Ingår gör även kost och logi under lägret, sjuk- och olycksfallsförsäkring under lägret och även under rundresan, profilpaket, en förträff i Sverige, en samling i Sydkorea samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen.


Mer information hittar du på vår hemsida https://www.scouterna.se/wsj23/