Kostnaden beror på hur du vill delta men här är en sammanställning av de olika avgifterna:


Deltagare (14 - 17 år): 35 600 kr (inklusive 2 förträffar i Sverige med din avdelning, resa till och från Sydkorea, rundresa i Sydkorea, deltagaravgiften i lägret, profilpaket,  samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen.


Avdelningsledare: 25 600 kr (inklusive 2 förträffar för avdelningsledare och 2 förträffar med din avdelning, resa till och från Sydkorea, rundresa i Sydkorea, deltagaravgiften i lägret, profilpaket,  samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen.)


IST:  Det finns 2 alternativ för dig som vill åka som IST.


14 500 kr - då ingår lägret och förträff, kost och logi under lägret, sjuk- och olycksfallsförsäkring under lägret, profilpaket, en förträff i Sverige, en samling i Sydkorea samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen. 


33.000 kr - då ingår även flygresan och rundresa i Korea (möjlighet för alla upptill 26 år)

(samt kost och logi under lägret, sjuk- och olycksfallsförsäkring under lägret och även under rundresan, profilpaket, en förträff i Sverige, en samling i Sydkorea samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen.)


Mer information hittar du på vår hemsida https://www.scouterna.se/wsj23/