Kostnaden beror på hur du vill delta, men här är en sammanställning av de olika avgifterna:


Deltagare (14 - 17 år)

39 160 kr (inklusive 2 förträffar i Sverige med din avdelning, resa till och från Sydkorea, rundresa i Sydkorea, deltagaravgiften i lägret, profilpaket, samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen.


Avdelningsledare

28 160 kr (inklusive 2 förträffar för avdelningsledare och 2 förträffar med din avdelning, resa till och från Sydkorea, rundresa i Sydkorea, deltagaravgiften i lägret, profilpaket, samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen.)


IST

Det finns 2 alternativ för dig som vill åka som IST.


14 500 kr - då ingår lägret och förträff, kost och logi under lägret, sjuk- och olycksfallsförsäkring under lägret, profilpaket, en förträff i Sverige, en samling i Sydkorea, samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen. 


34 740 kr - då ingår, utöver läger och förträff, även flygresan och rundresa i Korea (möjlighet för alla upp till 26 år). Ingår gör även kost och logi under lägret, sjuk- och olycksfallsförsäkring under lägret och även under rundresan, profilpaket, en förträff i Sverige, en samling i Sydkorea samt resan inom Sydkorea till och från lägerplatsen. Läs mer på Vad kostar det att åka som IST?


Observera att en prisjustering gjorts från det att ansökan öppnade. Priserna ovan är de som är aktuella. Läs mer om prisjusteringen här https://www.scouterna.se/wsj23-sydkorea/om-wsj23/avgiftsjustering-varldsscoutjamboreen-2023/