Under Arkiv så kan ni spara Kårens viktiga dokument som t ex protokoll från kårstämman, styrelsemötet, ledarmöten etc.

Det är inte tänkt för att spara bilder, foton, avdelningsplaneringar.


För att spara ett dokument så klickar du på fliken Arkiv. Sen trycker du på plustecknet.

I fältet Titel så namnger du ditt dokument. Sen väljer du den fil som du vill ladda upp.
Slutligen så kan du skriva en beskrivning om du vill och trycka på Skicka in.


Behörigheter


Följande roller på kårnivå kan se och hantera arkivet:

Anställd scoutkåren

Arkivansvarig

Kårkassör

Kårordförande

Kårsekreterare

Vice kårordförande

2:e vice kårordförande


Följande roller på kårnivå kan se:

Firmatecknare

Informatör

Kårstyrelseledamot
Kårstyrelsesuppleant

Medlemsregistrerare

Revisor

Revisorssuppleant

Vice kårkassör


Följande roller på riksnivå kan se arkivet:

Anställd (utökad)

Utvecklingskonsulent

SuperadministratörFramtida utveckling
Det här är bara en första version av filarkivet och det finns redan Idéer inför kommande utveckling som t ex möjligheten att kategorisera eller tagga dokument.