Här hittar du information om

-receptfria läkemedel

-receptbelagda läkemedel, men ej narkotikaklassade

-narkortikaklassade läkemedel

-läkemedel som ges via nål eller sprutpump

-läkemedel som ska hållas kylda


1. Receptfria läkemedel får tas med i rimlig mängd. Ska packas i handbagage i originalförpackningar.  

 

2. Receptbelagda läkemedel, men ej narkotikaklassade, behöver du ha med en läkemedelslista från antingen din läkare eller ditt apotek där det framgår vilken medicin du använder, vilken dos och vilken läkare som skrivit ut receptet. Packa läkemedlen i handbagaget i originalförpackningar.  

 

3.   För narkotikaklassade läkemedel, till exempel vissa sömntabletter, morfintabletter eller centralstimulantia (viss ADHD-medicin) behöver du ett intyg från din läkare. Detta intyg ska vara på engelska (om original inte är på engelska utan översätts behöver det vidimeras). Det ska framgå vilken diagnos du har, vilket läkemedel du använder inklusive dos. Du får lov att ta med läkemedel för maximalt tre månader in i landet. Läkemedlet ska vara förpackat i originalförpackning, och ligga i handbagaget. 

För att få tillåtelse att ta med narkotikaklassade läkemedel in i Sydkorea så kräver deras myndigheter att man skickar in en ansökan i förväg. I denna ansökan krävs kopia på flygbiljett för in- och utresa, kopia på ditt pass, läkarintyget beskrivet ovan samt gärna ett fotografi på dina mediciner. Kopia på flygbiljett får du genom att kontakta wsj2023@scouterna.se


Idag (8/7) har vi fått uppdaterad information om ansökan för narkotikaklassade läkemedel från Sydkoreanska lägerorganisationen som har kontakt med Ministry of Food and Drug safety. Komplett ansökan behöver komma in 10 arbetsdagar före inresa i Sydkoreansk tid, dvs 10 dagar minus 7 timmar. Om det inte är komplett underlag i ansökan, eller om ansökan kommer in med mindre än 10 arbetsdagar före inresa så stryks ansökan. Ansök nu! 

Om ansökan inte kommer in i tid eller är ofullständig så fås ingen narkotikaklassad medicin tas med in i landet. Enda möjligheten att få ny medicin är att uppsöka läkare i Sydkorea. Vi bedömer att det kommer finnas begränsade möjligheter till det samt att det kommer vara tidskrävande och komplext. Skicka därför in din ansökan omgående.
Om du inte hinner få ansökan godkänd före avresan ger vi följande rekommendation:
https://support.scouterna.se/support/solutions/articles/75000117524-om-ans%C3%B6kan-inte-hinner-bli-godk%C3%A4nd-f%C3%B6re-avresa-narkotiklassade-mediciner-


Funderar du på om ditt läkemedel kräver ansökan eller inte så finns en lista där du kan se substansnamn för olika läkemedel som kräver ansökan, List of narcotics and psychotropic substances.

Guide för ansökan https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_60/view.do?seq=72497 (Ministeriet för livsmedel och drogsäkerhet). Här finner du en detaljerad guide samt de mallar som ska användas och information om vart du skickar din ansökan. Läs den i god tid och säkerställ att du har all nödvändig information.  
 
 

4. Om du har läkemedel som ges via nål eller sprutpump, till exempel insulin, så krävs separata läkarintyg på engelska för detta. Dels läkarintyg på att du använder insulin och att du ska ta med detta ombord på flyget. Du behöver också ett separat intyg på att du använder medicinsk utrustning i form av nålar, som du också behöver ta med ombord på flygplanet. Prata med din vårdgivare i god tid för att lägga upp en plan för din medicinering under resan, samt för att få rätt intyg.  


5. Har du läkemedel med dig som ska hållas kylt behöver du ha någon form av kylväska för flygresan till/från Sydkorea samt bussresorna inom landet. Under kontingentresan kommer vi att bo på ställen där det finns kylskåp och man får be om att lägga in sina läkemedel där. På själva lägret kommer det att finnas kylskåp avsedda för ändamålet i varje sub-camp där man kan lämna in sina läkemedel. Tänk på att märka kylväskan med dina kontaktuppgifter.