Om du före avresa inte har fått din ansökan godkänd får du inte resa med medicinerna. Vi rekommenderar dig att skriva ut din ansökan och även information som visar när i tid ansökan skickades in, detta för att underlätta att få ut nytt recept i Sydkorea. Ta även med läkarintyget på engelska samt övriga uppgifter du skickat in i ansökan. 


Vi har etablerat kontakt med en barnpsykiatrisk klinik i Seoul som vi hoppas ska kunna hjälpa till med förskrivning av långtidsverkande metylfenidat (t.ex Concerta, Equasym och Medikinet). Tyvärr är substansen som finns i Elvanse och Attentin inte godkänd i Sydkorea, så dessa mediciner kommer man inte kunna få recept på i Sydkorea. Det är fortfarande oklart hur mycket denna typ av vårdbesök kostar. 


För information om ansökan, se
https://support.scouterna.se/support/solutions/articles/75000116480-far-jag-ta-med-mig-mina-mediciner-