Idag (8/7) har vi fått uppdaterad information om ansökan för narkotikaklassade läkemedel från Sydkoreanska lägerorganisationen som har kontakt med Ministry of Food and Drug safety.


Komplett ansökan behöver komma in 10 arbetsdagar före inresa i Sydkoreansk tid, dvs 10 dagar minus 7 timmar. Om det inte är komplett underlag i ansökan, eller om ansökan kommer in med mindre än 10 arbetsdagar före inresa så stryks ansökan. Ansök nu!


Om ansökan inte kommer in i tid eller är ofullständig så fås ingen narkotikaklassad medicin tas med in i landet. Enda möjligheten att få ny medicin är att uppsöka läkare i Sydkorea. Vi bedömer att det kommer finnas begränsade möjligheter till det samt att det kommer vara tidskrävande och komplext. Skicka därför in din ansökan omgående.  


När ansökan beviljats skriver du ut intyget och tar med på resan. 


För information om tillvägagångssätt för ansökan, se 

https://support.scouterna.se/support/solutions/articles/75000116480-far-jag-ta-med-mig-mina-mediciner-


För information om hur du gör om ansökan inte hinner bli godkänd före avresa:

https://support.scouterna.se/support/solutions/articles/75000117524-om-ans%C3%B6kan-inte-hinner-bli-godk%C3%A4nd-f%C3%B6re-avresa-narkotiklassade-mediciner-