Guider för medlemsregistrerare

Här kan du hitta kortfattad information om hur du använder de funktioner i vårt medlemsregister som brukar användas mest. Alla funktioner i Scoutnet är anpassade för vilka roller man har och alla funktioner är därmed antagligen inte synliga för dig i scoutnet. Till exempel kan den ansvarige ledaren på en avdelning ändra medlemsuppgifter på dennes scouter medans de övriga ledarna endast kan se en del uppgifter.

Lägga till en ny medlem
Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”. Tryck på ”Medlemmar”. Tryck på plustecknet  som finns till vänster  på sidan. Tryck på ”Ska...
Tis, 21 mar., 2023 vid 1:42 E.M.
Lägga till ledare på en avdelning
Tryck på ditt kårnamn under ”Godkända medlemskap”. Tryck på det avdelningsnamn som du vill lägga till en ledare på. Tryck på fliken Funktionärer. Tr...
Fre, 16 apr., 2021 vid 2:19 E.M.
Medlemslistor
Om du vill se en avdelningslista, se för Ledare/Avdelningslista. Om du vill se en kårlista, se nedan. Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medl...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:06 E.M.
Redigera kåren på hitta scoutkår
Vi har lanserat nya scouterna.se och med den en ny hitta scoutkårkarta. Informationen kommer att hämtas direkt ifrån Scoutnet.  För att uppdatera uppgifte...
Fre, 10 juni, 2022 vid 1:35 E.M.
Registrera medlem med skyddad adress
Ibland stöter vi på fall där medlemmarna har skyddad identitet. Dessa fall handlar nästan uteslutande om att adressen är skyddad via s.k. förmedlingsuppdrag...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:06 E.M.
Sätt medlemsavgifter automatiskt
Om din kår har olika avgifter för olika åldersgrupper kan ni använda regler  för att automatiskt sätta rätt avgift till rätt medlem.   Medlemsavgifterna st...
Tis, 7 nov., 2023 vid 10:44 F.M.
Se vilka som har betalat sin medlemsavgift
Tryck på ”Rapportcenter” i toppmenyn. Tryck på ”Medlemslista kår”. Välj sedan din kår och den terminen du vill se. Tryck på ”Skapa rapport”. Du kan nu...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:06 E.M.
Ta bort en roll för en ledare eller kårfunktionär
Sök efter personen i sökrutan uppe till höger. Under rubriken ”Roller i”, tryck på tabell med penna längst till höger om aktuell roll. Om du ska ta bort...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:06 E.M.
Tips på rutiner för självregistrering/intresseanmälan
Det går att använda direktregistrering på flera sätt, beroende på kårens behov. Nedan samlar vi tips på arbetsflöden som nyttjar direktregistrering. Har du ...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:05 E.M.