Statsbidrag

Om statsbidrag
I Scouterna är det viktigt att våra medlemmar har inflytande över sina aktiviteter. Att få påverka sin egen verksamhet är en lärorik övning i demokrati. Gen...
Tis, 19 sep., 2023 vid 6:26 E.M.
Sök statsbidrag
I Scouterna måste varje patrull, avdelning eller kår anta en egen stadga för att kunna söka bidraget. Vi har tagit fram en exempelstadga som ska vara enkel ...
Mån, 5 sep., 2022 vid 2:17 E.M.
Information för patrullen
Här hittar ni information om hur ni söker statsbidrag i er patrull. Ni hittar även exempelstadga för patrullen, en mall för protokoll från ert årsmöte o...
Ons, 6 dec., 2023 vid 1:54 E.M.
Information för avdelningen
Här hittar ni information om hur ni söker statsbidrag på er avdelning. Ni hittar även exempelstadga för avdelningen, en mall för protokoll från ert årsm...
Tors, 2 nov., 2023 vid 10:39 F.M.
Information för kåren
Här hittar ni information om hur ni söker statsbidrag i er kår. Ni hittar även exempelstadga för kåren och en mall ni kan använda till er verksamhetsredovi...
Tis, 19 sep., 2023 vid 6:32 E.M.