Statsbidrag

Om statsbidrag
I Scouterna är det viktigt att våra medlemmar har inflytande över sina aktiviteter. Att få påverka sin egen verksamhet är en lärorik övning i demokrati. Gen...
Tis, 19 sep., 2023 vid 6:26 E.M.
Sök statsbidrag
I Scouterna måste varje patrull, avdelning eller kår anta en egen stadga för att kunna söka bidraget. Vi har tagit fram en exempelstadga som ska vara enkel ...
Mån, 5 sep., 2022 vid 2:17 E.M.
Information för patrullen
Här hittar ni information om hur ni söker statsbidrag i er patrull. Ni hittar även exempelstadga för patrullen, en mall för protokoll från ert årsmöte o...
Tis, 19 sep., 2023 vid 6:29 E.M.
Information för avdelningen
Här hittar ni information om hur ni söker statsbidrag på er avdelning. Ni hittar även exempelstadga för avdelningen, en mall för protokoll från ert årsm...
Tis, 19 sep., 2023 vid 6:31 E.M.
Information för kåren
Här hittar ni information om hur ni söker statsbidrag i er kår. Ni hittar även exempelstadga för kåren och en mall ni kan använda till er verksamhetsredovi...
Tis, 19 sep., 2023 vid 6:32 E.M.