Manual

Den här manualen är uppdelad efter huvudområden. Inom varje huvudområde finns underflikar som exempelvis Medlemskap och Fakturor på Mina sidor. Alla sidor i hela systemet skall påminna om varandra – ha liknande struktur. Det betyder exempelvis att kårens sida, avdelningarnas sidor och patrullernas sidor har ett liknande utseende.

Mina sidor: Underfliken Fakturor
Här visas medlemmens fakturor i pdf-format till höger. Här kan du eller medlemmen välja att skriva ut en kopia på medlemsavgiften eller se om medlemmen beta...
Mån, 16 mar., 2020 at 3:14 PM
Mina sidor: Underfliken Loggbok
Ej publicerad än.
Mån, 16 mar., 2020 at 3:16 PM
Mina sidor: Underfliken Märken
Ej uppdaterad än
Mån, 16 mar., 2020 at 3:16 PM
Mina sidor: Underfliken Utmärkelser
På denna flik finns en lista över medlemmens utmärkelser.   Klickbara ikoner på Mina utmärkelser Tabell med gul blyertspenna: redigera  Soptunna: ta bo...
Mån, 16 mar., 2020 at 3:15 PM
Organisation
Huvudfliken Organisation visar hela Scoutorganisationen i det omfång du har behörighet att se den. Klickbara ikoner under fliken Organisation Flik med gr...
Mån, 16 mar., 2020 at 3:17 PM
Rapportcenter
Medlemslista kår Under fliken Rapportcenter kan du enkelt se vilka av kårens medlemmar som betalat medlemsavgift. Det gör du genom att klicka på Medlemslis...
Mån, 16 mar., 2020 at 3:32 PM
Sökning
Sökning kan ske i Scoutnet via sökrutan längst upp till höger. Sökfunktionen fungerar med tre tecken eller fler, och en lista på förslag visas ganska direkt.
Mån, 16 mar., 2020 at 3:37 PM