Manual

Den här manualen är uppdelad efter huvudområden. Inom varje huvudområde finns underflikar som exempelvis Medlemskap och Fakturor på Mina sidor. Alla sidor i hela systemet skall påminna om varandra – ha liknande struktur. Det betyder exempelvis att kårens sida, avdelningarnas sidor och patrullernas sidor har ett liknande utseende.

Kårens sida: Underfliken Ekonomi
En beskrivande film kan hittas här. Avgifter Under fliken Avgifter kan du redigera vilka avgifter som kårens medlemmar skall faktureras centralt, detta ...
Tors, 14 Maj, 2020 at 4:51 PM
Kårens sida: Underfliken Kårfunktionärer
Här listas alla medlemmar i kåren som har tilldelats en funktion i bokstavsordning efter funktion. Här kan du lägga till en funktion på en medlem. Klicka på...
Mån, 16 mar., 2020 at 3:21 PM
Kårens sida: Underfliken Kommunikation
Webbkoppling På en webbplats, till exempel kårens hemsida, finns det möjlighet att visa information från Scoutnet. Det går att visa information om vilka kå...
Mån, 16 mar., 2020 at 3:24 PM
Kårens sida: Underfliken Medlemmar
Här kan du administrera medlemmar uppdelat under följande rubriker: Skapa ny medlem Du kan lägga till en medlem i kåren genom att klicka på Skapa ny medle...
Mån, 16 mar., 2020 at 3:25 PM
Kårens sida: Underfliken Rapporter
Under fliken Rapporter finns tre olika rapporter. Det finns två listor som innehåller information om medlemmarna så som det ser ut när du laddar ner listan....
Mån, 16 mar., 2020 at 3:29 PM
Kårens sida: Underfliken Statsbidrag
Här görs kårens ansökan om statsbidrag varje år. Det finns mer information om ansökan på sidan YY.
Mån, 16 mar., 2020 at 3:30 PM
Kårens sida: Underfliken Webbkoppling
Inställningar för självregistrering/intresseanmälan De inställningar som är markerade i fetstil är nödvändiga att justera för att komma igång, övriga är v...
Mån, 16 mar., 2020 at 3:21 PM
Mina sidor
När du loggar in i systemet hamnar du på din egna startsida. Denna sida är tänkt som en översiktssida där du ska kunna hitta den viktigaste informationen fr...
Tis, 17 mar., 2020 at 11:04 AM
Mina sidor: Min profil
När du klickar på Min profil hamnar du på huvudsidan för dina profilsidor. Denna sida hanterar all medlemsinformation, inklusive kontaktuppgifter till sig s...
Mån, 16 mar., 2020 at 3:14 PM
Mina sidor: Redigera medlemskap
För att redigera medlemskap/roll klickar du på knappen ”Alternativ” bredvid kårens eller distriktets namn och väljer i menyn som kommer fram vilket medlemsk...
Mån, 16 mar., 2020 at 3:14 PM