Funktionär (IST)

Jamboreen: Vilka möjligheter att ladda elektronik (telefon och powerbank) kommer finnas?
Möjligheterna att ladda sin elektronik är oftast begränsad på en jamboree.    Solpaneler som laddar din utrustning eller en powerbank är ett bra alternat...
Ons, 19 Okt, 2022 vid 7:55 E.M.
Jamboreen: Kommer det finnas möjlighet för IST att hyra cykel?
Det kommer troligtvis inte att finnas möjlighet som IST att hyra cykel på lägret.
Ons, 19 Okt, 2022 vid 7:57 E.M.
Vilka olika arbetsuppgifter kommer IST att få?
Arbetsuppgifterna som IST är oftast som funktionär på någon programaktivitet. Det finns även behov i IST-matsalen och olika stöd och logistikfunktioner.  ...
Sön, 16 Okt, 2022 vid 9:50 F.M.
Hur ser åldersfördelningen ut för IST?
Ca 240 personer under 26. Åldersfördelning för de över 25 år: 26-30: 42 31-40: 32 41-50: 26 51-60: 33 61-70: 7 71+: 2
Sön, 16 Okt, 2022 vid 10:00 F.M.
Hur mycket kontakt har svenska IST med den övriga delen av svenska kontingenten?
Vi är del av samma kontingent och som IST har man möjlighet att delvis välja hur mycket man vill vara med. Som exempel kan man stötta en avdelning och hjälp...
Sön, 16 Okt, 2022 vid 10:01 F.M.
Kommer IST få delta på avdelningarnas förträffar?
Ja, vi planerar för att IST ska ges möjlighet att kopplas ihop med avdelningar för att hjälpa till på deras förträffar.  Mer information om detta kommer i ...
Sön, 16 Okt, 2022 vid 10:02 F.M.
Hälsa: Finns det information om förvarande av läkemedel för mig som IST?
Vi återkommer med information om detta. Det kommer att finns möjlighet att förvara läkemedel kylt på lägerområdet. För dig som IST, meddela stina.alm@scoute...
Ons, 19 Okt, 2022 vid 7:58 E.M.
Vad är ett registerutdrag?
Ett utdrag från polisens register som visar om man har dömts för vissa brott eller inte.  Belastningsregisterutdraget ska vara  max ett år gammalt när m...
Sön, 20 nov., 2022 vid 12:06 E.M.
Vad är Trygga möten?
Du hittar information om Trygga möten på Scouternas folkhögskolas hemsida.  Om man har gått Trygga Möten i  år så är det tillräckligt.
Sön, 16 Okt, 2022 vid 11:01 F.M.
Registreras den internationella utbildningen “Safe from Harm” automatiskt i Scoutnet?
Ja Safe from Harm registreras automatiskt i Scoutnet.
Mån, 26 juni, 2023 vid 8:14 E.M.