Guider för utbildningsgrupper och kursteam

11. Kursplats på karta
Att välja kursplats i Scoutnet är ett värde som främst syns i Scouternas arrangemangskatalog, tyvärr inte i Scouternas folkhögskolas kurskatalog (december 2...
Tis, 8 feb., 2022 vid 2:16 E.M.
12. Publicera och uppdatera kursomgång i Kurskatalogen
12.1. Publicering/uppdateringar till Kurskatalog Detta steg kräver hög behörighet i Scoutnet och behöver göras av en regional utbildningsgrupp för regional...
Tis, 8 feb., 2022 vid 2:17 E.M.
13. Uppdatera fotot i Scoutnetprofilen
Foton som i Kurskatalogen syns på kursansvariga är direkt hämtat från personernas profiler i Scoutnet. Det är bara utbildaren själv som kan uppdatera sitt f...
Tis, 8 feb., 2022 vid 2:18 E.M.
14. Deltagarlistor och rapporter
14.1. Regional översikt Som utbildningsgrupp har ni en översikt över alla kursomgångar som gått i regionen/nationellt sedan januari 2019, då Scoutnet börja...
Tis, 8 feb., 2022 vid 2:21 E.M.
15. Kommunicera med deltagare inför kursen
15.1. En medlem lyckas inte ansöka till kursen i Scoutnet Om en blivande deltagare inte kan ansöka sig till en kurs och inte lyckas logga in i Scoutnet, hä...
Tors, 1 sep., 2022 vid 1:23 E.M.
16. Om en kurs ställs in
Säkerställ att alla anmälda deltagare får information om att kursen är inställd. Radera alla deltagare från listan under fliken Individuellt anmälda delta...
Tors, 1 sep., 2022 vid 1:23 E.M.
17. Checka in deltagare (frivilligt)
Det finns möjlighet att i Scoutnet Checka in deltagare/kursteam under pågående kurs. Denna funktion är ett bra sätt att följa upp närvaro på kurser med fler...
Tors, 1 sep., 2022 vid 1:22 E.M.
18. Avsluta och slutrapportera kurs
Alla kurser som anordnas i Scouternas folkhögskolas regi måste rapporteras till Folkbildningsrådet. För utbildningarna på Ledarskapsön finns allt underlag f...
Tors, 1 sep., 2022 vid 1:22 E.M.
19. Om fakturering och intyg
19.1. Få intyg i förväg Om kursteamet önskar få intygen i förväg för att kunna dela ut på plats, kontakta kursadministrationen på folkhogskola@scouterna.se...
Tors, 1 sep., 2022 vid 1:22 E.M.
20. Registrera uppföljningssamtal
----Just nu är denna process lite onödigt krånglig och omständig. En enklare metod för registrering av uppföljningssamtal är "beställd" och skall ...
Lör, 21 Okt, 2023 vid 4:19 E.M.